Heffingskortingen, schijven en tarieven IB, LB en PVV 2018

In het Belastingplan 2018 staan uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan. De reden hiervan is iedereen bekend, de formatie van het nieuwe kabinet is nog niet afgerond. Onderstaand een tabel van de cijfers in 2018 van:

Laat een reactie achter